projekt ,,co chciałbyś powiedzieć, ale nigdy tego nie zrobiłeś"/,,what would you like to say if you didn't say it

Popular Posts